Dlaczego aplikacja nie mnoży cen?

Utworzono: 2018-02-23
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-01
Liczba odwiedzin posta: 2328

Mnożenie cen przez ilości produktów działa po włączeniu opcji Mnożenie w Ustawieniach aplikacji (ikona przekładni w ogólnym widoku wszystkich list).

Gdy opcja ta jest uruchomiona (kropka w pasku jest przeciągnięta na prawo, podświetlone na zielono) w trakcie wpisywania cen aplikacja automatycznie przemnaża wpisywaną cenę przez ilość produktu. Po zakończeniu edycji w polu ceny (patrz: Jak dodawać ceny?)  widoczna jest zarówno łączna suma jak i cena jednostkowa oraz ilość.Powrót