Jak dodawać ceny?

Utworzono: 2017-02-07
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-15
Liczba odwiedzin posta: 1111

Aby dodać ceny do produktów należy:

  • Włączyć wyświetlanie cen za pomocą przycisku “ZŁ” widocznego na dolnym, zielonym pasku.​​
  • Zamiast ikon kategorii pojawi się wtedy pola do wpisywania cen.
  • Po kliknięciu w takie pole można dodać cenę do dowolnego towaru.
  • Jeśli w ustawieniach włączona jest opcja mnożenia, każda wpisana cena zostanie przemnożona przez wpisaną ilość produktu
Suma wpisanych cen pojawi się na górze widoku, przy nazwie listy. Będzie ona podzielona na sumę przedmiotów do kupienia i tych już kupionych.


Powrót